ካታሎግ ዛንታታት ተመኩሮ ገድሊ .

ናቕፋ


ዛንታታት ተሞኲሮ ገድሊ


ድሕረ-ባይታ


ኣሕተምቲ ሕድሪ፡ “ዛንታታት ተሞኲሮ ገድሊ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ሓፈሻዊ ኣርእስቲ፡ ተሞኩሮታት ቃልሲ ዝትርኽ ሓጸርቲ ዛንታታት ዝሓዘ ተኸታታሊ ቅጺታት ከሕትም ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። ምሕታም መጻሕፍቲ “ዛንታታት ተሞኲሮ ገድሊ”፡ ኣብ ጽንብል ብሩራዊ እዮቤልዩ ምድምሳስ ናደው፡ መጋቢት 2013 ብቐዳመይ ቅጺ “ዝኽርታት ሓመድ ድበ ናደው” ጀሚሩ። ብድሕሪ’ዚ እቲ መደብ ኣብ መበል 30 ዓመት ምድምሳስ ‘ውቃው እዝ’ን ብሩራዊ እዮቤልዩ ስርሒት ‘ፈንቅል’ን ቀጺሉ፡ ኣብ መጋቢት 2014 ቅጺ 2 “መቐይሮ”፣ ኣብ ለካቲት 2015 ቅጺ 3 “ፈንቅል” ተሓቲመን። ኣብ ጽንብል ብሩራዊ እዮቤልዩ ናጽነት ግንቦት 2016 ድማ፡ ቅጺ 4 “መፈጸምታ”፣ ቅጺ 5 “ደጀን”፣ ቅጺ 6 “ገድሊ ደቀንስትዮ” ዘርእስተን መጻሕፍቲ ተሓቲመን። ብምኽንያት መበል 40 ዓመት ሓርነት ናቕፋ ከኣ፡ እዛ ሎሚ እትምረቕ ዘላ “ናቕፋ” ዘርእስታ 7ይቲ ቅጺ ተሓቲማ ኣላ።

Android Book App PDF Download

Book Review


Leave a comment