Interviews (ኣሕተምቲ ሕድሪ)

ቃለ-መሕትት ምስ ሲሲተር እልልታ ኣብርሃም

ብ ልዋም ዘርኣብሩኽ

ቃለ-መሕትት ምስ ሲሲተር እልልታ ኣብርሃም

ሲስተር እልልታ ኣብርሃም መብራህቱ ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ ዝዓበየት ኰይና ኣብ ዝተወልደትሉ ከተማ ትምህርታ ብግቡእ ተኸታቲላ፡ መጀመርያ ብነርስ ቀጺላ ብመወልዳን ነርስ ካብ ቤት ትምህርቲ ኣስመራ መወልዳን ነርስ ብተኸታታሊ ተመሪቓ። ብምቕጻል ካብ ኣብ ስኮትላንድ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ዳንድ ብናይ ርሕቀት ትምህርቲ ቀዳማይ ድግሪ ብመወልዳን ነርስ ረኺባ። Read More...

ቃለ-መጠይቕ ምስ ንግስቲ ገብረመስቀል

ዊንታ ታደሰ

ንግስቲ ገብረመስቀል ኣብ ደቀምሓረ ተወሊዳ፡ ክሳብ ታሽዓይ ክፍሊ ኣብኡ ተማሂራ። ኣብ 1978 ድማ ንሜዳ ወጺኣ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ካብ 1979 -1982 ከም ኣላይት ተመሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኰይና ድሕሪ ምስራሕ፡ ካብ 1982 -1995 ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ምሂራ። ካብ 1995 -2003 ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ከም ሓላፊት ምምዝጋብ ሓበሬታ ውዱባዊ ጉዳያት ኰይና ሰሪሓ። ካብ 2005 ኣትሒዛ ድማ ኣብ ስራሓት ካይላ ክትነጥፍ ጀሚራ። ብውልቃን ብሓባርን ኣብ ዝተፈላለየ ጊዜ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ስራሓታ ንምርኢት ኣቕሪባን ተቕርብ ኣላን። ብዛዕባ ናይ ስነ-ጥበብ ተመኩሮኣ ምስ ሕድሪ-ሜድያ ዝገበረቶ ቃለ-መጠይቕ ድማ ቀጺሉ ይቐርብ። Read More...

“ገዛና መንበሪና ጥራይ ዘይኰነት መላመዲት ሙዚቃና’ውን እያ” ኣዜብ ተስፋይ

ዮሴፍ ኣስመላሽ

“ገዛና መንበሪና ጥራይ ዘይኰነት መላመዲት ሙዚቃና’ውን እያ” 
ኣዜብ ተስፋይ

ኣዜብ ተስፋይ ብ1969 ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ። ኣብ 1978፡ ጓል ትሽዓተ ዓመት እንከላ፡ ምስ ስድራቤታ ካብ ኣስመራ ናብ ሜዳ ድሕሪ ምእታው፡ ናብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ተጸምቢራ። ኣብ መጀመርታ 1980’ታት ድማ ምስታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝተመስረተት ጉጅለ ሲምፍኒ (symphony) ተጠርኒፋ ምስ ሙዚቃ ተላለየት። ነዚ ካብ ቊልዕነታ ዝተላለየቶ ሙዚቃ፡ ብትምህርቲ እናኣማዕበለት፡ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ኣስመራ ን18 ዓመት ከም መምህር ሙዚቃ ኰይና ትሰርሕ ኣላ። ኣዜብ ተስፋይ፡ ኣብ ጥሪ 2018 “ሕልመይ” ዘርእስታ፡ 12 ሕብራዊ ዜማታት ኢንስትሩመንትል ሙዚቃ (ብመሳርሒ ሙዚቃ ጥራሕ ዝጸወት ዜማ) ዝሓዘት ሲዲ (CD) ዘርጊሓ። ብዛዕባ እዛ ስራሕ ዝምልከት ምስ ሙዚቀኛ ኣዜብ ተስፋይ ዝተገብረ ቃለ-መጠይቕ ስዒቡ ይቐርብ። Read More...

ቃለ-መጠይቕ ምስ ሄኖክ ተስፋብሩኽ ሓደ ካብ ኣሳናዳእቲ መጽሓፍ “ግፍዒ፡ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ”

ዮሴፍ ኣስመላሽ

ቃለ-መጠይቕ ምስ ሄኖክ ተስፋብሩኽ ሓደ ካብ ኣሳናዳእቲ መጽሓፍ “ግፍዒ፡   ገዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ”

ኣሕተምቲ ሕድሪ ካብ መጋቢት 2013 ክሳብ ሰነ 2017 “ዛንታታት ተመኵሮ ገድሊ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ተኸታታሊ ቅጺ፡ ሸሞንተ መጻሕፍቲ ኣሕቲሙ ኣሎ። እቲ ሻሙናይ ቅጺ “ግፍዒ፡ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ” ዝብል ኰይኑ ብ17 ሰነ 2017 ኣብ ኣዳራሽ ኤክስፖ ድሕሪ ዝተኻየደሉ ናይ መላለዪ ወግዒ ተዘርጊሑ ይርከብ። እዚ መጽሓፍ’ዚ፡ ኣብ እዋናት ስርዓታት ሃጸይ ሃይለስላሴን ደርግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንዝተፈጸሙ ዝተፈላለዩ ግፍዒታት ኣብ 43 ዛንታታት ተሪኹ ኣሎ። ኣባል ሕድሪ ሜድያ ዮሴፍ ኣስመላሽ ምስ ሓደ ካብ ኣሰናዳእቲ ናይዚ መጽሓፍ፡ ዝዀነ ሄኖክ ተስፋብሩኽ ዘካየዶ ቃለ-መሕትት ስዒቡ ይቐርብ፤ Read More...

"ክሳብ ብህይወት ዘለኹ ክፈልጥ እየ ዝደሊ፡" ኣቶ ተኽለ ዘወልዲ

ደጀን ኪዳነ

"ክሳብ ብህይወት ዘለኹ ክፈልጥ እየ ዝደሊ፡"   ኣቶ ተኽለ  ዘወልዲ

ምስ ኣቶ ተኽለ፡ ብስራሕ ናብ ኣብያተ-መጽሓፍ ኣውገት ምስ ተንቀሳቐስኩ’የ ንፈለማ ግዜ ዝተራኸብና። ናብቲ ቤት ጽሕፈት ምስ ኣተኹ፡ ኣቶ ተኽለ ኣብ ውዕውዕ ዕላል ጸንሓኒ። እቲ ዕላል ብዛዕባ ኩነታት ሶርያ ኰይኑ፡ እዋናዊ ትንተና ዝሓዘለ ነበረ። ጸጒሩ ብሽበት ዝተሸፈነ፡ ዝበዝሐ ግዜኡ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ኣብ ስራሕ ሓለዋ ዝርእዮ ዝነበርኩ ሰብኣይ፡ ብዘይተቖራረጸ ዋሕዚ ሓሳባት ክትንትን ብምስምዐይ ተገረምኩ። ብዕላል-ዕላል ብዙሕ መጻሕፍቲ ከም ዘንበበን ካብ ትሑት ደሞዙ ብብዝሒ መጻሕፍቲ ከም ዝገዝእን ምስ ፈለጥኩ ከዕልሎ ተሃንጠኹ። Read More...

ቃለ-መጠይቕ ምስ ማሕሙድ ኢብራሂም ደራሲ መጽሓፍ ተደጐል

ልዋም ዘርኣብሩኽ

ቃለ-መጠይቕ ምስ ማሕሙድ ኢብራሂም ደራሲ መጽሓፍ ተደጐል

ማሕሙድ ኢብራሂም ደራሲ ናይታ ኣብ 2014 ብኣሕተምቲ ሕድሪ ዝተሓትመት፡ ነቲ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዝተኻየደ ወራር ወያነ ማእከል ገይራ፡ ዛንታ ሓደ ኤርትራዊ ወራሲ/ዋርሳይ እትገልጽ መጽሓፍ እያ። ብዛዕባ እዛ መጽሓፍን ሓፈሻዊ ተመኲሮ ደራሲን ንምድህሳስ፡ ምስ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝኾነ ማሕሙድ ኢብራሂም ዝተገብረ ቃለ-መጠይቕ ይስዕብ፤ Read More...