Tag: hiyaw debri

ቃል ኣሕታሚ – ‘ህያው ደብሪ’

ቃል ኣሕታሚ – ‘ህያው ደብሪ’

ቃል ኣሕታሚ ሎሚ ኣብ ዕዮ ሕትመት ሳሕቲ፡ ኣብ ዕቑዳት ወይ’ውን ወለዶታት ዘጓንፍ ፍሉይ ዕድል በጺሑናስ፡ ሓደ መበቈላዊ ዕዮ ቕንየት ነሕትም ኣሎና። እዚ ኣብ ኢድ ኣንበብቲና ዝበጽሕ ዘሎ… Read more »